Zostań instruktorem Nordic Walking
Wyprawa po zdrowie
Pomysł na prezent
Filmy instruktażowe
Korona Wielkopolski 2016/17
Regulamin

1. Treningi i szkolenia Nordic Walking prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.


2. Spotkania mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych na terenie otwartym, zazwyczaj leśnym lub na sali. 

3. Obowiązkowe jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego oraz podpisanie regulaminu.


4. Osoby biorące udział w zajęciach powinny przed rozpoczęciem zajęć zgłosić instruktorowi wszystkie problemy zdrowotne, w przypadku chorób przewlekłych 

lub z podwyższonym ryzykiem niezbędna jest zgoda lekarza do uprawiania aktywności ruchowej.


5. Wszystkie objawy złego samopoczucia lub niedyspozycji należy zgłaszać instruktorowi przed zajęciami.

6. Osoby biorące udział w zajęciach muszą być pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich musi być dostarczona zgoda rodziców lub opiekunów. 

7. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie niekrępującego ruchów stroju oraz obuwia sportowego. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o powierzony im sprzęt sportowy (kije,itp).


9. Płatność za zajęcia zgodnie z cennikiem uiszczana jest na końcu spotkania, bądź w przypadku karnetów na początku okresu jego ważności. 

10. Trening może być odwołany w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak bardzo ulewny deszcz, burza, wichura lub inne groźne zjawiska atmosferyczne jedynie przez instruktora, który zobowiązany jest poinformować o tym telefonicznie (sms)

11. Karnety są wystawiane na określoną ilość wejść, np.  4( jeśli raz w tygodniu), 8 (jeśli 2 razy w tygodniu) lub OPEN (jeśli 3 razy w tygodniu lub więcej)

12. Datę ważności karnetu liczymy w ten sposób, że od momentu kupna odliczamy 5 tygodni do przodu, aby była możliwość odrobienia zajęć (liczy się ilość zajęć, które mamy, a nie data!!)

13. Wejścia można wykorzystywać podczas wszystkich  zajęć w terenie lub na sali. Zajęć terenowych nie można odrabiać na sali. Zajęcia na sali można odrabiać na sali, bądź w terenie. Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności, zajęcia niewykorzystane w terminie przepadają.

14. Przed każdymi zajęciami instruktor zawsze odznacza odbyte zajęcia, dlatego uczestnicy mają obowiązek noszenia karnetów ze sobą. Jeśli uczestnik zapomni karnetu, jest to odznaczane na kartce i uzupełniane podczas kolejnych zajęć.

15. Karnety są wydawane przez instruktora od razu po dokonanej wpłacie.

16. Niewykorzystane zajęcia przepadają, dlatego jeśli ktoś ma w planie np. wyjazd, może kupić, np. wejście jednorazowe lub 2 wejścia.

17 Instruktor powinien być zawsze 10min przed rozpoczęciem zajęć i właśnie wtedy najlepiej kupować karnety.

18 Ceny karnetów zajęć w terenie (Nordic Walking, OutDoor CrossFit):

1W- 15zł (10zł)

2W- 20zł (15zł)

4W- 40zł (30zł)

8W- 60zł (50zl)

OPEN- 90zł (70zł)

Ceny zajęć na sali (Zdrowy Kręgosłup, Kształtowanie Sylwetki, Obwodowe Spalanie):

1W- 20zł (15zł)

4W- 60zł (50zł)

8W- 90zł (70zł)

Łączony OPEN VIP (teren + sala) à 120zł (100zł)

19. Ceny w nawiasie dotyczą osób, które posiadają ważną ZŁOTĄ KARTĘ AKTYWNEGO UCZESTNIKA. Karta ta jest ważna od drugiego miesiaca uczęszczania na zajęcia przy zachowaniu ciągłości wykupowanych karnetów lub wejść jednorazowych – przynajmniej jednego w każdym miesiącu. Jeśli uczestnik opuści jeden lub więcej miesięcy zajęć traci aktywną kartę, ale wraca ona już od następnego miesiąca, itd.

20. Dodatkowy karnet za uzbierane punkty:

Karnet miesięczny OPEN za uzbieranie 100 punktów w ciągu 12 miesięcy:

- reprezentowanie drużyny Marsz Po Zdrowie w zawodach - 10 pkt

- zakończenie wyzwania - 5 pkt

- wykorzystanie miesięcznego karnetu w ciągu 4 tygodni, bez żadnej przerwy – 10pkt 


21. Aktualny plan zajęć cyklicznych można znaleźć na stronie internetowej www.MarszPoZdrowie.pl 


22. Każdy uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na opublikowanie zdjęć lub filmów wykonanych w czasie zajęć lub na stronie www.MarszPoZdrowie.pl , www.facebook.com/MarszPoZdrowie  lub innych produktach promocyjnych.

23. Wyrażenie chęci uczestniczenia w zajęciach lub zakup karnetu jest równoznaczne z akceptacja powyższego regulaminu.facebook